Schedule of examination commissions

Розклад роботи екзаменаційних комісій (денна форма навчання)
Графік проведення державних екзаменів (денна форма навчання)
Розклад роботи екзаменаційних комісій (заочна форма навчання)
Графік проведення державних екзаменів (заочна форма навчання)