Підрозділ із забезпечення якості освіти

Положення про Підрозділ із забезпечення якості освіти в Комунальному закладі “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Положення про моніторинг якості освітнього процесу та ОП у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та Харківському педагогічному фаховому коледжі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (нова редакція)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про проведення ректорських контрольних робіт

План роботи на 2022-2023 н.р.