Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію 2017 рік

Сертифікати про акредитацію (магістр)

Сертифікати про акредитацію (бакалавр)

Сертифікати про акредитацію (молодший спеціаліст) 2020 рік

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ:

Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Фізична культура і спорт”

Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Спеціальна освіта”

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Початкова освіта 013 Початкова освіта другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Середня освіта (Музичне мистецтво) 014 Середня освіта другий (магістерський) рівень