Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію 2017 рік

Сертифікати про акредитацію (магістр)

Сертифікати про акредитацію (бакалавр)

Сертифікати про акредитацію (молодший спеціаліст) 2020 рік

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти 2022 рік

Наказ МОНУ “Про ліцензування освітньої діяльності”

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ:

Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Фізична культура і спорт”

Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Спеціальна освіта”

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Початкова освіта 013 Початкова освіта другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Середня освіта (Музичне мистецтво) 014 Середня освіта другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Психологія» 053 Психологія перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Історія та археологія» 032 Історія та археологія перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Культурологія» 034 Культурологія перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Середня освіта (Інформатика)» 014 Середня освіта перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Українська мова та література» 035 Філологія перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Соціальна робота 231 Соціальна робота третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Дошкільна освіта 012 Дошкільна освіта другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Психологія 053 Психологія другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Соціальна робота 231 Соціальна робота другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію Освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки 011 Освітні, педагогічні науки третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень”

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта. 016 Спеціальна освіта другий (магістерський) рівень”

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми “Освітні, педагогічні науки. 011 Освітні, педагогічні науки другий (магістерський) рівень”

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми “Середня освіта (Інформатика). 014 Середня освіта другий (магістерський) рівень”

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми Філологія. Польська мова та література. Українська мова та література. 035 Філологія другий (магістерський) рівень”

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми Спеціальна освіта. 016 Спеціальна освіта другий (магістерський) рівень”

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми Історія та археологія. 032 Історія та археологія другий (магістерський) рівень

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт (фітнес) 017 Фізична культура і спорт перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми Біологія. 091 Біологія. Перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура). 014 Середня освіта. Перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної програми Початкова освіта. 013 Початкова освіта. Перший (бакалаврський) рівень