Рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «Фізична культура і спорт (фітнес)», рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 017 Фізична культура і спорт.

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «Біологія», рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 09 Біологія, спеціальність – 091 Біологія.

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми освітня програма «Спеціальна освіта», рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 016 Спеціальна освіта, спеціалізація – 016.02 Олігофренопедагогіка.