Експертні висновки ГЕР щодо можливості акредитації ОП

Експертні висновки ГЕР щодо модливості акредитації ОП 2019-2020 н.р

Психологія, другий (магістерський) рівень, 05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта” 013 Початкова освіта 01 Освіта/Педагогіка Другий (магістерський) рівень

Фізична культура і спорт. Другий (магістерський) рівень. 01 Освіта/Педагогіка, 017 “Фізична культура і спорт”

Середня освіта (Музичне мистецтво). Другий (магістерський) рівень. 01 Освіта/Педагогіка. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Комп’ютерні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 12 «Інформаційні технології», 122 «Комп’ютерні науки»

29171 Середня освіта (Інформатика). Бакалавр. 014 Середня освіта

29112 Спеціальна освіта. Бакалавр. 016 Спеціальна освіта