Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП

Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП 2019-2020 н.р.

Комп’ютерні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 12 «Інформаційні технтології», 122 «Комп’ютерні науки»

Середня освіта (Музичне мистецтво)другий (магістерський рівень) 01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

29112 Спеціальна освіта. Бакалавр. 016 Спеціальна освіта

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта” 013 Початкова освіта 01 Освіта/Педагогіка Другий(магістерський) рівень

29171 Середня освіта (інформатика). Бакалавр. 014 Середня освіта

Фізична культура і спорт, другий (магістерський) рівень, 01 Освіта/Педагогіка, 017 Фічина культура і спорт

Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП 2020-2021 н.р.

26179 Комп’ютерні науки. Магістр. 122 Комп’ютерні науки

26176 Початкова освіта. Магістр. 013 Початкова освіта

26175 Психологія. Магістр. 053 Психологія

29168 Середня освіта (Музичне мистецтво). Магістр. 014 Середня освіта

26165 Історія та археологія. 032 Історія та археологія. Бакалавр

26164 Культурологія. 034 Культурологія. Бакалавр

26162 Психологія. 053 Психологія. Бакалавр

29171 Середня освіта (Інформатика). 014 Середня освіта. Бакалавр

29166 Українська мова та література. 035 Філологія. Бакалавр

48221 Соціальна робота. 231 Соціальна робота. Доктор філософії

48225 Освітні, педагогічні науки. 011 Освітні, педагогічні науки. Доктор філософії

Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП 2021-2022 н.р.

26177 Соціальна робота. Магістр. 231 Соціальна робота

26175 Психологія. Магістр. 053 Психологія

26182 Дошкільна освіта. Магістр. 012 Дошкільна освіта

26167 Біологія. Бакалавр. 091 Біологія

51658 Фізична культура і спорт (фітнес). Бакалавр.017 Фізична культура і спорт

Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП 2022-2023 н.р.

40227 Спеціальна освіта. Магістр. 016 Спеціальна освіта

Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП 2023-2024 н.р.

54628 Освітні, педагогічні науки. Магістр. 011 Освітні, педагогічні науки

54631 Середня освіта (Інформатика). Магістр. 014 Середня освіта

54682 Філологія. Польська мова та література. Українська мова та література. Магістр. 035 Філологія

54606 Історія та археологія. Магістр. 032 Історія та археологія

40009 Спеціальна освіта.016 Спеціальна освіта. Магістр