Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП

Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП 2019-2020 н.р.

Комп’ютерні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 12 «Інформаційні технтології», 122 «Комп’ютерні науки»

Середня освіта (Музичне мистецтво)другий (магістерський рівень) 01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

29112 Спеціальна освіта. Бакалавр. 016 Спеціальна освіта

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта” 013 Початкова освіта 01 Освіта/Педагогіка Другий(магістерський) рівень

29171 Середня освіта (інформатика). Бакалавр. 014 Середня освіта

Фізична культура і спорт, другий (магістерський) рівень, 01 Освіта/Педагогіка, 017 Фічина культура і спорт

Звіти про результати акредитаційних експертиз ОП 2020-2021 н.р.

26179 Комп’ютерні науки. Магістр. 122 Комп’ютерні науки

26176 Початкова освіта. Магістр. 013 Початкова освіта

26175 Психологія. Магістр. 053 Психологія

29168 Середня освіта (Музичне мистецтво). Магістр. 014 Середня освіта