Доступ до публічної інформації

09.05.2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною є інформація, що відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, і яка була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.
Надання публічної інформації комунальним закладом “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.
Оформлення інформаційного запиту
Письмово: за адресою м. Харків, пров. Руставелі, 7 (на конверті вказувати «Публічна інформація»)
 
Форми для подання інформаційного запиту
Скачать DOC: Форма письмового запиту для фізичних осіб (зразок)
Скачать DOC: Форма письмового запиту для юридичних осіб (зразок)
Скачать DOC: Форма письмового запиту для громадських об’єднань (зразок)
Скачать DOC: Форма електронного запиту (зразок)
 
Факс: (057) 732-46-30
Електронна пошта: hgpa@kharkov.com
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Указ Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”