Ліцензування та акредитація

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Висновки експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова) 014 Середня освіта (Англійська мова) освітній ступінь магістр у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Висновки експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Менеджмент спеціальність 073 Менеджмент освітній ступінь магістр у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Висновки експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта спеціальність 013 Початкова освіта освітній ступінь бакалавр у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Висновки експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) освітній ступінь бакалавр у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.130102 “Соціальна робота” у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради