Харківський педагогічний фаховий коледж

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У 2022 РОЦІ(розроблені відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року № 364, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за №486/37822 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400,від 27 червня 2022 року №594 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2022 року №600) та наказу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ від 06.07.2022 № 65-од

Презентація до Правил прийому до ХАРКІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У 2022 РОЦІ

Положення про Приймальну комісію Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Порядок роботи Апеляційної комісії Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Положення про порядок проведення індивідуальних усних співбесід у Харківському педагогічному фаховому коледжі Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Вимоги до написання мотиваційних листів для вступу на 1 курс на основі базової середньої освіти для здобуття освітньо-професійног ступеня фахового молодшого бакалавра

Зразок написання мотиваційних листів для вступу на 1 курс на основі базової середньої освіти для здобуття освітньо-професійног ступеня фахового молодшого бакалавра

Демонстраційний відеоролик творчого конкурсу зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)