Програми творчих конкурсів та індивідуальних усних співбесід 2022 року (коледж)

Програма творчого конкурсу з фізичної культури

Програма творчого конкурсу з музичних дисциплін для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови та математики для вступу на 1 курс на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 013 Початкова освіта

Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови та біології для вступу на 1 курс на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови та історії України для вступу на 1 курс на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота