Програми творчих конкурсів та вступних іспитів 2023 року (академія)

Програми співбесід та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступіня бакалавра:

Програма співбесіди з української мови
Програма співбесіди з Історії України
Програма співбесіди з математики
Програма співбесіди з іноземної мови
Програма співбесіди з біології
Програма співбесіди з хімії
Програма співбесіди з фізики
Програма творчого конкурсу 017 Фізична культура та спорт
Програма творчого конкурсу 025 Музичне мистецтво

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра:

Програма співбесіди з іноземної мови
Програма 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)
Програма 011 Інклюзивне освітне середовище денна
Програма 011 Інклюзивне освтне середовище заочна
Програма 011 Освітні, педагогічні науки денна
Програма 011 Освітні, педагогічні науки заочна
Програма 012 Дошкільна освіта
Програма 013 Початкова освіта денна
Програма 013 Початкова освіта заочна
Програма 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))
Програма 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Програма 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Програма 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
Програма 017 Фізична культура і спорт
Програма 032 Історія та археологія
Програма 035 Філологія
Програма 053 Психологія денне
Програма 053 Психологія заочна
Програма 231 Соціальна робота