Програми творчих конкурсів та вступних іспитів 2024 року (академія)

Програми співбесід та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня бакалавра:

Програма співбесіди з української мови
Програма співбесіди з української літератури
Програма співбесіди з Історії України
Програма співбесіди з математики
Програма співбесіди з іноземної мови
Програма співбесіди з біології
Програма співбесіди з хімії
Програма співбесіди з фізики
Програма співбесіди з географії
Програма творчого конкурсу 017 Фізична культура та спорт
Програма творчого конкурсу 025 Музичне мистецтво

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та/ або юридичних осіб:

Програма фахового іспиту “012 Дошкільна освіта”
Програма фахового іспиту “013 Початкова освіта”
Програма фахового іспиту “231 Соціальна робота”
Програма фахового іспиту “014.11 Середня освіта (Фізична кулльтура)”

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра:

Програма співбесіди з іноземної мови
Програма 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)
Програма 011 Інклюзивне освітне середовище
Програма 011 Освітні, педагогічні науки
Програма 012 Дошкільна освіта
Програма 013 Початкова освіта
Програма 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))
Програма 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Програма 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Програма 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
Програма 017 Фізична культура і спорт
Програма 032 Історія та археологія
Програма 035 Філологія
Програма 053 Психологія
Програма 231 Соціальна робота