Академія

До відома абітурієнтів!

Розклад консультацій та фахових випробувань для освітніх ступенів бакалавра та магістра (денна та заочна форма навчання) до Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Розклад консультацій та творчих конкурсів для вступу на перший курс (за кошти фізичних та юридичних осіб) до Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

 

Перелік
вступних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти
(ваговий коефіцієнт атестата про повну загальну середню освіту 0,1)

 
Код та найменування спеціальностей Перелік
вступних випробувань
Мінімальний бал Вагові коефіцієнти
012

Дошкільна освіта

(денна та заочна форма)

1.Українська мова та література 100 0,3
2. Історія України 100 0,4
3. Математика або біологія 100 0,2
013

Початкова освіта

(денна та заочна форма)

1. Українська мова та література 100 0,3
2. Математика 100 0,35
3. Історія України або біологія 100 0,25
 231

Соціальна робота

(денна та заочна форма)

1.Українська мова та література 100 0,3
2. Історія України 100 0,4
3. Іноземна мова або математика 100 0,2
014.02

Середня освіта (Мова і література

(англійська)

(денна та заочна форма)

1. Українська мова та література 100 0,3
2. Іноземна мова 100 0,4
3. Історія України або географія 100 0,2
016

Спеціальна освіта

(денна та заочна форма)

1.Українська мова  та література 100 0,3
2. Біологія 100 0,4
3. Історія України або іноземна мова 100 0,2
014.09

 Середня освіта (Інформатика)

(денна та заочна форма)

1.Українська мова та література 100 0,3
2. Математика 100 0,4
3. Фізика або іноземна мова, або географія 100 0,2
014.13 

Середня освіта

(Музичне мистецтво)

(денна форма)

1.Українська мова та література 100 0,3
2. Історія України 100 0,35
3. Іноземна мова або математика 100 0,25
014.11

Середня освіта

(Фізична культура)

(денна форма)

1.Українська мова та література 100 0,25
2. Біологія 100 0,4
3. Історія України або географія 100 0,25
 017

Фізична культура  і спорт

(фітнес-тренер)

(денна форма)

1.Українська мова  та література 100 0,3
2. Біологія 100 0,35
3. Творчий конкурс 100 0,25
035

Філологія

(Українська мова та література) (денна форма)

1.Українська мова та література 100 0,4
2. Іноземна мова 100 0,25
3. Історія України або географія 100 0,25
 053

Психологія

(денна форма)

1. Українська мова та література 100 0,3
2. Математика 100 0,3
3. Біологія або іноземна мова 100 0,3
034

Культурологія

(денна форма)

1.Українська мова та література 100 0,3
2. Історія України 100 0,35
3. Іноземна мова або географія 100 0,25
032

Історія та археологія

(денна форма)

1.Українська мова та література 100 0,25
2. Історія України 100 0,4
3. Географія або іноземна мова 100 0,25
091

Біологія

(денна форма)

1.Українська мова та література 100 0,3
2. Біологія 100 0,4
3. Хімія або іноземна мова, математика 100 0,2

 

ЛІЦЕЗОВАНИЙ ОБСЯГ ВІДПОВІДНО ДО ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБСЯГ ПРИЙОМУ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ У 2020 РОЦІ (ЗІ ЗМІНАМИ)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ У 2020 РОЦІ

Положення про Приймальну комісію Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про проведення співбесіди у Комунальному закладі “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Порядок роботи апеляційної комісії Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради